STERILIZACIJA I DEZINFEKCIJA U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

U ovotjednom blogu Dental Centra 4Smile saznat ćete sve o sterilizaciji i dezinfekciji u dentalnoj ordinaciji.

U maloj i srednjoj stomatološkoj ordinaciji pravilno upravljanje fazama sterilizacije i dezinfekcije ima temeljnu ulogu u dobrom upravljanju instrumentima i osobljem, kako bi se osigurali što učinkovitiji i sigurni uvjeti s kraćim vremenom zastoja. U današnje vrijeme sterilizatori za instrumente sve su učinkovitiji u postizanju rezultata, kako u pogledu vremena, tako i veličine, te osiguravaju sterilnost materijala i spremnost za skladištenje u razumnom roku.

ŠTO JE STERILIZACIJA?

Sterilizacija je postupak koji uništava bilo koji živi organizam, patogeni i nepatogeni, u vegetativnom obliku ili sporama prisutnim na površini materijala koji se sterilizira. Predmet ili proizvod bez živih mikroorganizama definiran je kao sterilni.

Sterilizacija se mora izvesti ponovljivom, standardiziranom, provjerljivom i dokumentiranom metodom.

Dezinfekcija, tj. kemijska sterilizacija metoda je koja se koristi za dekontaminaciju termički osjetljivih instrumenata, koji ne mogu izdržati cikluse autoklaviranja (sterilizacija vrućom parom).

ŠTO JE AUTOKLAV?

Sterilizacija u autoklavu treba smatrati izabranim postupkom za sve instrumente koji nisu termo osjetljivi.

Autoklav je naprava odgovorna za sterilizaciju dentalnih instrumenata.

KAKO RADI AUTOKLAV?

Na početku ciklusa sterilizacije u preliminarnoj fazi, pumpa usisava zrak prisutan u komori za sterilizaciju. Ova je faza ključna, jer zrak u komori djeluje kao izolacijska barijera koja sprječava jednoliko prodiranje i difuziju pare homogeno unutar instrumenata.

Nakon izbacivanja zraka iz komore uvodi se para: zamjena zraka i pare odvija se u nekoliko faza. Na kraju faze koja uključuje evakuaciju i supstituciju parom, tlak u komori je veći od atmosferskog, što dovodi do povećanja točke vrenja vode i, kao posljedicu, vruću paru.

Kad se postigne temperatura ključanja, materijali unutar autoklava ostaju u dodiru s parom unaprijed određeno vrijeme potrebno za uništavanje svih vegetativnih oblika i živih spora. Nakon tog razdoblja, para se izbacuje, a materijal se suši vakumom.

Posljednja faza ciklusa uključuje vraćanje tlaka u sterilizacijskoj komori na razinu tlaka atmosfere.

ZAŠTITA OSOBLJA I PACIJENATA

Kako bi se spriječila kontaminacija od pacijenta do medicinskog osoblja i od medicinskog osoblja do pacijenta, stomatološki tim opremljen je osobnom zaštitnom opremom:

  •  Rukavice,
  •  Medicinske kapice, 
  • Zaštitne maske, 
  • Medicinske zaštitne naočale ili viziri, 
  • Medicinske kute, pregače ili zaštitna odijela

Da bi se izbjegao prijenos s pacijenta, provedeni postupci uključuju upotrebu dezinficijensa i strojeva za sterilizaciju: autoklava.

Dezinfekcija i dekontaminacija moraju se provoditi u praksi ne samo za čišćenje instrumenata koji se koriste u stomatološkim zahvatima, već i za čišćenje površina koje su mogle doći u kontakt s pacijentovim biološkim tekućinama ili onečišćene aerosolima, površine poput zubarske stolice i svih površina oko stolice.

Pravilno upravljanje postupcima sterilizacije i dezinfekcije u operativnom okruženju ne može se postići bez učinkovite koordinacije unutar stomatološkog tima (stomatologa i asistenata). Samo odgovarajući odnos tijeka rada između stomatologa, asistenata, stomatoloških alata i uskladištenog materijala može jamčiti maksimalnu učinkovitost u smislu operativnog vremena.

Zato naši doktori i dentalni asistenti u Dental Centru 4Smile redovito održavaju najviši standard sterilnosti i dezinfekcije instrumenata i operativnog okruženja.

PROCES STERILIZACIJE U DENTALNOJ MEDICINI

Unutar ovog protokola sterilizacije u stomatologiji uključeni su različiti elementi:

Početna kupka s dezinficijensom: To se radi prije nego što osoblje išta dodirne, kako bi se izbjegao rizik da ljudi koji rade u ordinaciji budu kontaminirani.

Autoklav: To je osnovni korak kroz koji dolazi do sterilizacije kada se dosegne 134 ° pod tlakom od 2,10 atmosfere tijekom 45 minuta. Uz to, ovi uređaji stvaraju vakuum koji omogućava vodenoj pari da prodre na najnepristupačnija mjesta.

Biološka kontrola sterilizacije: Inkubiranjem spora bakterija potvrđujemo da postupci sterilizacije doista “ubijaju” najotpornije bakterije.

Kemijska kontrola sterilizacije: U svakom ciklusu osigurava se da su programirani i tlačni i temperaturni uvjeti učinkoviti za sterilizaciju.

Pakiranje u vrećice: omogućuje nam čuvanje i održavanje uvjeta sterilizacije tijekom razdoblja od tri mjeseca. Za kontrolu ovog vremena na svakoj se vrećici zapisuje datum sterilizacije.

TKO NAJČEŠĆE PROVODI PROTOKOLE STERILIZACIJE?

Najčešće se stomatolog oslanja na dentalnog asistenta po pitanju sterilizacije i sigurnosti instrumenata. Dentalni asistent, u našem slučaju Doris, prikuplja alate koji se koriste nakon svakog tretmana, čisti ih i sterilizira u skladu s protokolima sterilizacije i dezinfekcije. Ovo nije jedini zadatak koji dentalni asistent obavlja, ali je jedan od najvažnijih. Sa strane stomatologa, svaki obučeni stomatolog trebao bi biti u stanju prepoznati opremu i alate koji nisu pravilno sterilizirani. Iako se stomatolozi oslanjaju na svoje pomoćnike kako bi osigurali da ordinacija  radi bez problema, trebali bi znati vrijednost pravilne sterilizacije i učiniti sve da se ti postupci provedu u ordinaciji.

SIGURNOST ĆETE PRONAĆI U DENTAL CENTRU 4SMILE

Dental Centru 4Smile kada sjednete na stomatološku stolicu i pripremite se za čišćenje zuba ili stomatološki zahvat, budite sigurni znajući da na instrumentima koji ulaze u vaša usta nema traga bakterija drugog pacijenta. Zahvaljujući potrebnim postupcima dentalne sterilizacije, svi instrumenti korišteni tijekom vašeg posjeta ili su potpuno novi – doslovno iz omota – ili su očišćeni tako temeljito da nema ostataka mikrobioloških organizama od prethodnih pacijenata. Postupak sterilizacije služi kao prva linija obrane ordinacije od infekcije, pružajući vam sigurno i zdravo iskustvo. To je vrijedilo prije pandemije korona virusa, tijekom, te naravno i nakon pandemije.

Svaka ozbiljna medicinska djelatnost na prvo mjesto mora staviti zdravlje i sigurnost vlastitih pacijenata i osoblja!

IZ NAŠEG BLOGA

Prijavite se na naš newsletter

    Javite nam se

    Pišite nam, nazovite, navratite, pratite nas na društvenim mrežama.