Zahvati u slučaju totalne bezubosti – 4Smile Zagreb

UNESITE POJAM

Zahvati u slučaju potpune bezubosti

Wherever you are the smile is always in style!

Zahvati u slučaju potpune bezubosti

U slučaju potpune bezubosti postoji nekoliko vrsta terapije, ovisno o željama pacijenta, mogućnosti i uvjeta.

1. Potpuno fiksni protetski rad

Zahtijeva ugradnju 6–8 implantata po čeljusti na čije nadogradnje se fiksno cementiraju semicirkularni mostovi od 12-14 krunica.

2. Fiksni most na vijke

Protetski rad na 6-8 implantata koji se ne cementira već se postavlja na implantate pomoću vijaka, te ga je moguće skinuti na kontroli u ordinaciji dentalne medicine.

3. Polufiksni rad

Reducirana proteza (u gornjoj čeljusti bez nepca) ojačana biokompatibilnim metalom koja je sidrena na implantatima. Takav protetski rad u ustima pacijenta potpuno je fiksan, no nužno je da ga pacijent skida prilikom održavanja higijene.

Dva su tipa polufiksnog rada na implantatima koje radimo u Dental centru 4Smile:

Reducirana proteza na lokatorima

Reducirana proteza na prečki

Poziv sigurno manje boli od zubi, a pregled je besplatan.

Naručite se odmah