Oralna rehabilitacija

Primjer oralne rehabilitacije

Fiksni rad na 6 implantata – Cirkon keramika

KONTAKTIRAJTE NAS

Zubne krunice

Cirkon keramika, metalkeramika, Cad Cam

Cirkon keramika, metalkeramika,
Cad Cam

Cirkon keramika

KONTAKTIRAJTE NAS

Kombinirano – cirkon keramika, metalkeramika

KONTAKTIRAJTE NAS

Zubne krunice – Cad Cam

KONTAKTIRAJTE NAS

Zubne ljuskice

Dijasteme, loši ispuni, estetsko funkcijski zahvat

Zubne ljuskice – dijasteme

KONTAKTIRAJTE NAS

Zubne ljuskice – loši ispuni

KONTAKTIRAJTE NAS

Zubne ljuskice – estetsko funkcijski zahvat

KONTAKTIRAJTE NAS

Gingivektomija

Gingivektomija,  gingivektomija i ljuskice

Gingivektomija

KONTAKTIRAJTE NAS

Gingivektomija i ljuskice

KONTAKTIRAJTE NAS

Hollywood Smile

Estetika

Hollywood Smile

KONTAKTIRAJTE NAS

Pomlađivanje

Tretiranje kože

Pomlađivanje

KONTAKTIRAJTE NAS