Oralna rehabilitacija

Primjer oralne rehabilitacije

Fiksni rad na 6 implantata – Cirkon keramika

Zubne krunice

Cirkon keramika, metalkeramika, Cad Cam

Cirkon keramika, metalkeramika,
Cad Cam

Cirkon keramika

Kombinirano – cirkon keramika, metalkeramika

Zubne krunice – Cad Cam

Zubne ljuskice

Dijasteme, loši ispuni, estetsko funkcijski zahvat

Zubne ljuskice – dijasteme

Zubne ljuskice – loši ispuni

Zubne ljuskice – estetsko funkcijski zahvat

Gingivektomija

Gingivektomija,  gingivektomija i ljuskice

Gingivektomija

Gingivektomija i ljuskice

Hollywood Smile

Estetika

Hollywood Smile

Pomlađivanje

Tretiranje kože

Pomlađivanje