PLANIRANJE IMPLANTO-PROTETSKE TERAPIJE

Prije izrade samog plana implanto – protetske terapije vrlo je važno odraditi pravilnu dijagnostiku, upoznati razloge gubitka zuba te opće psihofizičko zdravlje pacijenta

PLANIRANJE TERAPIJE IMPLANTATIMA

S obzirom na to da je svaki pacijent individua za sebe i da mogućnosti izrade plana terapije ovise o pacijentovoj dobi, preostaloj kosti u čeljustima, razlogu gubitka zubi i sistemskih oboljenja; shodno tome prakticiramo personalizirani pristup pacijentu.

U našem timu planiranje implanto–protetske terapije izvodi se na temelju kliničkog pregleda pacijenta, panoramske snimke čeljusti te CBCT (3D)  snimke čeljusti.

Pomoću tih parametara kirurg izrazito precizno može vidjeti stanje kosti i količinu kosti koja je potrebna za određeni postupak.

Kod takve izrade plana terapije sama terapija teče po predviđenom protokolu i nema odstupanja od nje.

IZDVOJENO IZ BLOGA

VLOG – KAKO SE PRIPREMITI ZA IMPLANTOLOŠKI ZAHVAT?

Saznajte kako se pripremiti za implantološki zahvat. Stomatolog u Zagrebu, Ivan Antolković odgovorio je na pitanja koja najčešće postavljaju pacijenti prije nego se odluče na ugradnju zubnih implantata. Odgovore koji vas zanimaju potražite na određenoj minutaži videa ili po preporuci Dental Centra 4Smile pogledajte cijeli video i infomirajte se kako bi bili spremni na sve što vas očekuje prije i poslije ugradnje zubnih implantata.

Zašto odabrati tim 4Smile

Dovoljno je razloga, a najvažnija je samo jedna šansa.

Poziv sigurno boli manje od zubi, a pregled je besplatan.

NARUČITE SE
ODMAH