DJEČJA DENTALNA MEDICINA

Dječja dentalna medicina preventivnim i terapijskim postupcima čuva zdravlje mliječnih i mladih trajnih zubi od rođenja do 18. godine života.

Prvi preventivni pregled napravite prije navršene treće godine života.

Važno je da s Vašim djetetom doktora dentalne medicine posjetite i prvi preventivni pregled napravite prije navršene treće godine života.

Bitan aspekt prevencije bilo kakve patologije zuba je povjerenje djeteta kao pacijenta u svog doktora/doktoricu. Neophodno je da se roditelji informiraju o pravilnom održavanju oralne higijene kod djece.

Mliječni zubi su bitni za pravilan rast i razvoj djeteta, ishranu i govor te osiguravaju prostor za smještaj trajnih zuba. Rano otkrivanja karijesa, kako mliječnih tako i trajnih zubi, sprječava kasnije  bolne komplikacije, a za to su  neophodni redovni kontrolni pregledi.

U svrhu prevencije karijesa, uz upute o pravilnom održavanju higijene usne šupljine vrši se topikalna  fluoridacija i pečaćenje fisura.

Topikalna fluoridacija – zubi se premazuju preparatima fluora kako bi bili otporniji na nastanak karijesa.

Pečaćenje fisura – preventivno zatvaranje fisura zuba kompozitnim/glasionomernim  materijalima kako bismo prevenirali primarni karijes na tim predilekcijskim mjestima.

ZUBAR ZA DJECU U ZAGREBU – KAKO ZUBAR MOŽE BITI PRIJATELJ?

Kako izabrati zubara za djecu u Zagrebu, kako izbjeći da strah od zubara obilježava život vašeg djeteta? Pročitajte naš blog i saznajte kako zubar može biti prijatelj vašeg djeteta.

Zašto odabrati tim 4Smile

Dovoljno je razloga, a najvažnija je samo jedna šansa.